CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 12/2018

DỰ ÁN KHAI SƠN CITY  – MỞ BÁN CÁC LÔ ĐẸP SHOPHOUSE KHAI SƠN TOWN 5 ,8

Chính sách bán hàng

 

Liên Hệ Hotline : 093.775.9191 Để nhận ngay vé mời tham dự.

093.775.9191