PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN KHAI SƠN CITY LONG BIÊN

Hotline Chủ đầu tư: 0934 556 959

Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Website chính thức dự án Khai Sơn City http://khaison-city.com