Archive for Tháng Ba, 2019

So sánh Ecohome 3 với các dự án Nhà ở xã hội

04/03/2019

Dự án Ecohome 3 Đông Ngạc Bắc Từ Liêm là một trong những dự án có quy mô phát triển lớn với công năng sử dụng với 2/3 là nhà ở xã hội còn lại 1 tòa là nhà ở

0934556959